Kurs Instruktora Strzelectwa


INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU 

STRZELECTWO SPORTOWEGO INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ: STRZELECTWA PRAKTYCZNO - BOJOWE  1800 ZŁ OSOBA 

KURS - PROWADZĄCY STRZELANIE

PISTOLET, KARABIN, STRZELBA GŁADKOLUFOWA - wydany przez LOK - 450 zł OSOBA

PAKIET INSTRUKTOR ORAZ PROWADZĄCY STRZELANIE; 2000 ZŁ

dla służb mundurowych i naszych kursantów zniżka w wysokości 10%

Kursu instruktora sportu strzelectwo - podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857 z późn. zm.) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013.829 z dnia 23 lipca 2013r.)

Instruktor rekreacji ruchowe - podstawa prawna: 

Instruktor Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania (dz. U. Nr. 82 poz. 537) Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 3423 Instruktorzy Fitness i rekreacji ruchowej


Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru.

Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

W zgłoszeniu proszę podać:

Imię i Nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

Realizacja pawelkosmala.pl